L A P SH   Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë "Naim Frashëri" në Zvicër

 A L E V     Albanischer Lehrer und Elternverband "Naim Frashëri" in der Schweiz

 L E P A     Ligue des Enseignants et des Parents Albanais "Naim Frashëri" en Suisse

 L I G A     Lega degli Insegnanti e di e Genitori Albanesi "Naim Frashëri" in Svizzera


.................................................................................................................................................................................................................................

LAPSH - Zvicër © Të gjitha të drejtat janë të rezervuara - info@lapsh.ch - Web Design L. Hasi


Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në Diasporë Plani mësimor kornizë

Intervista

me Profesor

Dr. Dr. Basil SchaderKËTU MUND TË SHKARKOHEN TË GJITHA LIBRAT PËR TRI NIVELET

 1. Letërsi  shqiptare NIVELI II

 2. Puna dhe koha e lirë NIVELI II

5. Një botë për të gjithë NIVELI II

 3. Unë dhe të tjerët NIVELI II

4. Gjuha shqipe NIVELI II

 6. Shqiptarët NIVELI II

Tekstet për nivelin e dytë:

 1. Gjuha shqipe NIVELI III

 2. Puna dhe koha e lire NIVELI III

5. Shqiptarët NIVELI III

 3. Një botë për të gjithë NIVELI III

4. Letërsia shqiptare NIVELI III

 6. Unë dhe të tjerët NIVELI III

Tekstet për nivelin e tretë:

 1. Kultura shqiptare NIVELI I

 2. Letërsi shqiptare NIVELI I

 5. Një botë për të gjithë NIVELI I

 3. Libër i gjuhës NIVELI I

 4. Unë dhe të tjerët NIVELI I

7. Puna dhe koha e lirë NIVELI I

 6. Paraabetare NIVELI I

Tekstet për nivelin e parë: Tekste dhe ushtrimore të ndryshme:

3. N2- lexoj dhe kuptoj


 1. Alfabeti


 2. N1- lexoj dhe kuptoj


5. N4- lexoj dhe kuptoj


 4. N3- lexoj dhe kuptoj


6. N5- lexoj dhe kuptoj


 7. Fleta pune - Ushtrime